Sözleşme ve Formlar

İPTAL VE İADE ŞARTLARI

 • MADDE 1

  SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: LAPSAN ULUSLARARASI REKLAM GİRİŞİMLER LİMİTED ŞİRKETİ ALICI: LAPSAN ULUSLARARASI REKLAM GİRİŞİMLER LİMİTED ŞİRKETİ ’ne ait www.payanda.biz sitesinden hizmeti satın alan kullanıcılar.

 • MADDE-2

  İş bu sözleşmenin konusu, alıcının, satıcıya ait www.payanda.biz sitesinden, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin teslimi ve iadesi ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun ve mesafeli sözleşmeler uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışta konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatları ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 • MADDE-3

  Ürün Teslimi ve iade koşulları: Sadece www.payanda.biz adresi üzerinden hizmet satın alan müşterilerimiz için geçerlidir. Ürün Teslimi Sitemiz üzerinden almış olduğunuz hizmet paketi, ödeme ve alan adı ve sunucu bilgileri belirli olduktan sonra; 1 ile 3 iş günü içerisinde kurulumu yapılacaktır. Almış olduğunuz hizmet ile ilgili, her hangi bir talep ve geliştirme istekleri varsa eğer bunlar firmamız tarafından, tarafların taleplerini detaylandıran bir protokol ile sözleşmeye çevrilecektir. Sözleşme imzalandığı andan itibaren, yahut sözleşme sonrası ve özel teklif sonrası yapılacak ; iş kabulü, ödeme, ve site ile ilgili yapılan tüm işlemler hazırlanan satış sözleşmesinin şart ve koşullarına göre belirlenecektir. Mail yoluyla yapılan tüm yazışmalar gerektiği noktada taraflar arasındaki protokole dâhil edilecektir. .

 • MADDE-4

  İADE ŞARTLARI Şirketimiz, tüketici haklarını korumakta ve satış sonrası müşteri memnuniyetini en ön planda tutmaktadır. Satın aldığınız ürün ve hizmetlerle ilgili yaşayabileceğiniz memnuniyetsizlik, yazılım ve servis kaynaklı her türlü sorun, titizlikle değerlendirilmekte ve en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır. Satın alınan ürün ya da hizmetin iadesi konusunda sizlere daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmemiz için gerekli olan şartları aşağıda bulabilirsiniz; Bunlardan herhangi birinin eksik olması durumunda ürün iadesi kabul edilmemektedir. Satın aldığınız ürün veya hizmette www.payanda.biz de belirtilen özellikleri ve nitelikleri taşımadığı durumlarda iade gerçekleştirilebilecektir.


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 • 1 TARAFLAR

  İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır) AD- SOYAD: ADRES: İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 • 2 TANIMLAR

  İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir. BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı, BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı, KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u, YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188) HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu , SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi, ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini, SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi, TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı, SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi, MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 • MADDE-3

  Ürün Teslimi ve iade koşulları: Sadece www.payanda.biz adresi üzerinden hizmet satın alan müşterilerimiz için geçerlidir. Ürün Teslimi Sitemiz üzerinden almış olduğunuz hizmet paketi, ödeme ve alan adı ve sunucu bilgileri belirli olduktan sonra; 1 ile 3 iş günü içerisinde kurulumu yapılacaktır. Almış olduğunuz hizmet ile ilgili, her hangi bir talep ve geliştirme istekleri varsa eğer bunlar firmamız tarafından, tarafların taleplerini detaylandıran bir protokol ile sözleşmeye çevrilecektir. Sözleşme imzalandığı andan itibaren, yahut sözleşme sonrası ve özel teklif sonrası yapılacak ; iş kabulü, ödeme, ve site ile ilgili yapılan tüm işlemler hazırlanan satış sözleşmesinin şart ve koşullarına göre belirlenecektir. Mail yoluyla yapılan tüm yazışmalar gerektiği noktada taraflar arasındaki protokole dâhil edilecektir. .

 • 3-KONU

  İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 • 4-SATICI BİLGİLERİ

  Ünvanı, Adres, Telefon, Faks, Eposta

 • 5-ALICI BİLGİLERİ

  Teslim edilecek kişi, Teslimat Adresi, Telefon, Faks, Eposta/kullanıcı adı

 • 6-SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

  Ad/Soyad/Unvan, Adres, Telefon, Faks, Eposta/kullanıcı adı

 • 7-MALIN/ÜRÜN/ÜRÜNLERİN/

  Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir. 7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam (KDV Dahil) Kargo Tutarı Toplam : Ödeme Şekli ve Planı, Teslimat Adresi, Teslim Edilecek kişi, Fatura Adresi, Sipariş Tarihi, Teslimat tarihi, Teslim şekli, 7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

 • 8-FATURA BİLGİLERİ

  Ad/Soyad/Unvan, Adres, Telefon, Faks, Eposta/kullanıcı adı, Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 • 9-FATURA BİLGİLERİ

  9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. 9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. 9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir. 9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır. 9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. 9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır. 9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 • 10-CAYMA HAKKI

  10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) b) İade formu, c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 • 11-CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

  ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 • 12-TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

  ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 • 13-9. YETKİLİ MAHKEME

  İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri: a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 • 14- YÜRÜRLÜLÜK

  ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. SATICI: ALICI: TARİH:


GİZLİLİK POLİTİKASI

 • LAPSAN UG GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLDİRİMİ

  LAPSAN UG online alışveriş portalına hoş geldiniz. www.payanda.biz adresli web sitesi LAPSAN ULUSLARARASI GİRİŞİMLER LTD ŞTİ ’ye aittir (bundan sonra LAPSAN GROUP olarak anılacaktır) ve sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın bilgi güvenliği bizim için önem arz etmektedir. Bu nedenle kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği için benimsediğimiz ilkeler, işbu gizlilik politikasında düzenlenmiştir. LAPSAN UG’ nin size sunduğu tüm ürün ve hizmetlerden faydalanmanız durumunda; bu gizlilik sözleşmesinde düzenlenmiş olan usul ve esasları okuyup kabul ettiğiniz, kişisel verilerinizin gizliliği ve bütünlüğü ile ilgili yeterli bilginin size sunulduğu ve bu konuda aydınlatıldığınız, işbu gizlilik prosedürünü ihlal etmeniz halinde doğacak hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelir. LAPSAN UG, kullanıcılarından elde ettiği tüm gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı taahhüt eder. Olası durumlar için lazım olan tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen özeni tümüyle göstermeyi işbu bildirimle taahhüt eder.

 • TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE ELDE EDİLME YÖNTEMİ

  LAPSAN UG’ yi tercih etmeniz durumunda, sizi daha iyi tanıyıp size daha kaliteli hizmet verebilmek ve size ulaşabilmemiz için sistemimize tanımladığınız verilerin içinde adınız, soyadınız, şirket bilgileriniz ve paylaşmış olduğunuz içerikler her durumda; e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, irtibat adresiniz ise yetki vermeniz durumunda LAPSAN UG’ nin diğer üyeleriyle paylaşılabilir. Kayıt esnasında paylaşmış olduğunuz bilgileri, dileğiniz zaman güncelleme ve değiştirme hakkına sahipsiniz. İşbu gizlilik politikası çerçevesinde düzenlenen şartlar kapsamında aşağıdaki bilgiler, ‘Kişisel Veri’ olarak tanımlanmıştır. Kullanıcılar, üyelik girişi sırasında sanal ortamda LAPSAN UG aşağıdaki verileri sağlar. • Ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi • Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgileri • TC, VD, VN Kullanıcıların, site ve uygulamanın kullanımı konusundaki bilgileri, gerekli teknik bir iletişim dosyası olan Çerezler (Cookie) vasıtasıyla elde edilir. Bu bilgiler sunulan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için elde edilir. Bunlar aşağıda listelenmiştir. • Tarayıcı Türü • IP • İşletim Sistemi • Sisteme Girişler • Görüntüleme Süresi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi kapsamında, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, mezkur kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümlerine bağlı kalınmaksızın gerçekleştirilebilecektir. Bunların yanı sıra kullanıcılara sağlanan hizmetlerin kullanımıyla ilgili geri bildirimler, kullanıcılar tarafından eposta veya telefonla tarafımıza iletilen bilgiler, sitede sunulan formlar aracılığı ile kullanıcıdan sağlanan bilgiler, elde edilen diğer verilerdir. LAPSAN UG yoluyla hizmet alabilmeniz için gerçek kimlik bilgilerinizin (ad/soyad) LAPSAN UG ile paylaşılması gerekebilir. LAPSAN UG’ ye üyelik veya hizmet alma esnasında sağladığınız verilerin, bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini taahhüt etmiş sayılırsınız. Sizden istenen bilgilerin gerçeğe uygun olarak doldurulması ve ileride değişiklik olması halinde bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Gerekli kimlik bilgilerine ilaveten, TC kimlik numaranız veya şirketinize ait bazı sicil, vergi kimlik bilgilerinin paylaşımı da internet portalımıza kayıt sırasında gerekebilir. Bu tür hassas bilgiler, yalnızca kimlik bilgilerinizin doğruluğunu onaylamak için kullanılacak olup, bilgileriniz onaylandıktan sonra LAPSAN UG veritabanında korunacaktır.

 • VERİLERİN KULLANIM AMACI

  LAPSAN UG, site ve mobil uygulamada olası sistemsel sorunların tespiti ve giderilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini, diğer iletişim bilgilerini kaydedebilir ve bu amaç doğrultusunda kullanabilir. Bu veriler kullanıcıları genel manada tanımak/tanımlamak ve sos yo-ekonomik veri oluşturabilmek için kullanılır. 5651 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen trafik bilgisi saklama yükümlülükleri saklıdır. Kullanıcıların iletişim, portföy durumu, demografik bilgiler gibi verileri, yalnızca tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama aktiviteleriyle sınırlı kalmak üzere; LAPSAN UG tarafından iştirakleri veya bağlı bulunduğu grup şirketleri ve iş ortakları ile paylaşılacaktır. Bu gibi durumlarda LAPSAN UG, kullanıcıların menfaatlerini korumaya ve gözetmeye özen gösterecektir. Kullanıcının sitede sunulan form ve anketler vasıtasıyla, kendisiyle iletişime geçildiğinde, izinli elektronik pazarlama yapıldığında LAPSAN UG’ ye sağladığı veriler, istatistik amacıyla kullanılabilir. Teknik iletişim dosyası olan Çerezler (Cookie) vasıtasıyla, kullanıcının site ve mobil uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri, IP adresleri elde edilebilir. Anılan teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, site ziyaretçi sayısı, ziyaret amacı, ziyaret süresi gibi istatistiksel bilgileri elde etmeye yarar. Google Analytics, Google Adwords gibi uygulamalar, anonim olarak ölçüm ve listeleme yapmak amacıyla, bu bilgileri anonim şekilde toplayabilir. Tarayıcılar genelde en başta bu çerezleri kabul eder şekilde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse bu ayarı değiştirebilir. Google Reklam Çerezleri, Üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitemizde reklam yayınlamak için çerezlerden faydalanabilir. Bu çerezlerini kullanarak kullanıcılarımıza, sitemize ve İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlerle ilgili olan reklamları sunabilir. Kullanıcılar bunu istemiyorsa Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek çerezlerin kullanılmasını ayarlarını değiştirerek engelleyebilir. Google Web sitemizi ziyaret ettiği zamanlarda reklam hizmeti sağlamak için üçüncü taraf reklam şirketlerinden faydalanmaktadır. Bu şirketler, bu sitelere ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri size kişiselleştirilmiş reklam hizmeti sunmak için kullanabilir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN DEPOLANMASI VE İŞLENMESİ

  LAPSAN UG’ nin yurtiçi veya yurtdışında başka bir hizmet ve servis sağlayıcısıyla çalışması durumunda bu sağlayıcıların tesisi bulunduğu ülkede ilgili mevzuat ve öngörülen güvenlik önlemleriyle korunarak bu kişisel veriler aktarılabilir, depolanabilir ve işlenebilir. kişisel verileriniz, 1.Hukuka uygun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, 2.İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, 3.Doğru ve güncel olarak, 4.Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. 5.Kişisel veriler, aşağıdaki hallerde ilgili kişinin rızası olmaksızın da işlenebilir. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması d) Verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması e) Bir hakkın kurulması, kullanılması veya korunması için veri işlemenin mecburi olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine dokunmamak kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 • GENEL HÜKÜMLER

  VERİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LAPSAN UG’ kullanıcılar tarafından iletilen her tür bireysel ve kurumsal veri, işbu sözleşmede çerçevesi çizilmiş olan amaçlar ve hizmet ifası için gereken zorunlu haller dışında üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Zorunlu haller, kullanım koşullarında yer alan hizmetlerin ifası kapsamında; kullanıcı gizlilik ve güvenliğinin temin edilmesi, hata ve sorunların saptanması ve çözülmesi, hizmetlerin kalitesinin artırılması, kullanıcı bilgilerinin teyit edilmesi, hizmet ifası için yapılması gereken araştırma ve değerlendirmelerdir. LAPSAN UG iş birliği içinde olduğu üçüncü kişi ve kurumlarla bu amaç doğrultusunda veri paylaşabilir yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişilere veri aktarabilir. LAPSAN UG, kullanıcıya ait ad ve soyad, unvan, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bireysel/kurumsal bilgileri; sözleşmede belirlenen amaçlar ve hizmet ifası için lüzumlu zorunlu haller haricinde, hiçbir bir şekilde üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumun istinası olan haller aşağıda sayılmıştır: a. Yürürlükte bulunan yasalar ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, b. Kullanıcılar ile LAPSAN UG arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili haller, c. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilginin usulüne uygun talep edilmesi, d. Kullanıcıların haklarının veya güvenliklerinin korunması için bilgi verilmesini gerekli kılan haller. e. Kullanıcının izninin kişisel bilgilerinin paylaşılmasına imkan vermesi, f. LAPSAN UG’ nin mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla g. LAPSAN UG bünyesi dışında kullanılmamak üzere kullanıcı profillemenin yapıldığı durumlar için VERİLERE ERİŞİM HAKKI ve YÖNTEMİ LAPSAN UG’ ye başvurarak; • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaç dışı kullanımda bulunup bulunulmadığını öğrenme, • Yurt içi veya yurt dışında verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarıldığını öğrenme, • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini talep etme, • İlgili mevzuata göre kişisel verilerinizin veri tabanından silinmesini veya yok edilmesini isteme, • İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla çözümlenmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın tazminini talep etme, haklarına sahipsiniz. • Yukarıda bahsedilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi bize iletmek için aşağıdaki “Başvuru Formunu” doldurup tarafımıza iletebilirsiniz. KVKK BAŞVURU FORMU Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır ve işlemler 30 gün içerisinde gerçekleştirilir. Ve fakat işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, LAPSAN UG, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir. SÖZLEŞMENİN KABULÜ VEYA REDDİ HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİN DURUMU Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, LAPSAN UG’ ye sağlamış olduğu kişisel verilerinin işbu sözleşme kapsamında belirlenmiş olan amaçlar için, kaydedilmesini, depolanmasını, kullanılmasını, üçüncü kişilerle paylaşılmasını, yurtdışında depolanmasını ve yurtdışında yer alan üçüncü taraflar ile paylaşılmasını kabul etmiş sayılır. Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, bu amaçla yapılan düzenlemeler hakkında aydınlatıldığını ve uygulamalara rıza göstermiş (vermiş) sayılacağını kabul eder. Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin LAPSAN UG tarafından kullanılamaması sonucunu doğuracak bir talepte bulunması halinde, Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen hizmetlerden faydalanamayabileceğini kabul eder. Bu bağlamda doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder. LAPSAN UG üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun’a göre: Kullanıcılara ait kişisel veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmiştir. Kişisel veriler, LAPSAN UG adına hizmet verilebilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, ayrıca sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle işlenmektedir. VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler, LAPSAN UG’ nin hizmetlerini sunabilmesi için, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklanacaktır. Ek olarak, LAPSAN UG ile kullanıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık doğması durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi için sınırlı olmak kaydıyla ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 5651 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen trafik bilgisi saklama yükümlülükleri saklıdır. VERİLERİN DOĞRULUĞU Kullanıcılar, sisteme üye olurken doğru ve güncel bilgiler ile kayıt olmanın zorunlu olduğunu kabul eder. Bilgilerde değişiklik olması durumunda, bu bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Aksi halde, doğacak zararlardan LAPSAN UG sorumlu değildir. SİSTEM GÜVENLİĞİ LAPSAN UG, internet portalının kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. LAPSAN UG virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için gereken tedbirleri almıştır. Ancak bununla birlikte kullanıcıların, kendi güvenliklerini kesin olarak sağlayabilmeleri için kendi virüs koruma sistemini etkin biçimde kullanması ve gerekli korumayı kendisinin sağlaması gerekmektedir. Kullanı LAPSAN UG’ ye ait siteyi ziyaret etmesini, kendi yazılım ve işletim sisteminde oluşabilecek bir hataya gerekçe gösteremez. Kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. İnternetin yapısından kaynaklanan sebeplerle, bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilmekte ve yetkili olmayan kişilerce alınıp kullanılabilmektedir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarardan LAPSAN UG sorumlu değildir. KREDİ KARTI VE ÖDEME BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ Site veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen tüm ürün veya hizmet satın alma işlemleri SSL sertifikaları aracılığı ile gerçekleşmektedir. Kullanıcıların kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde kaydedilmemekte ve saklanmamaktadır. Bu bilgiler SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip doğrudan ilgili bankaya ulaştırılır. Kullanıcının ödemeye dair bilgileri ise sadece alınan hizmet veya ürünün kullanıcıya faturalandırılması amacıyla kullanılır. Bu kişisel veriler de SSL protokolü ile saklanarak korunur. PAYLAŞILAN İÇERİKLERDEN SORUMLULUK LAPSAN UG kullanımı esnasında paylaşılan içeriğin hukuki ve/veya cezai sorumluluğu içeriği paylaşan kullanıcıya aittir. Kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriklerin sahibi olduklarını ve üçüncü kişilere ait telif haklarını ihlal etmediklerini kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcılar tarafından paylaşılmış olan içeriklerin telif hakları paylaşan kullanıcıya aittir, ancak paylaşılmış olan bu içeriği LAPSAN UG kullanma hakkını elde eder. Site içerisinde paylaşılan herhangi bir içeriğin hukuka aykırılığından LAPSAN UG sorumlu tutulamaz. Söz konusu yayınların hakları, sahiplerinin isimleri belirtilmişse kendilerine, belirtilmemişse LAPSAN UG’ ye aittir. Yayınlanan içeriklerin, herhangi bir üçüncü kişi tarafından kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması sonucu doğabilecek yasal sorumluluk yayın sahibine aittir. LAPSAN UG sitesinden faydalanan kullanıcılar, yayın sahiplerinin sitedeki paylaşımlarının telif hakkı konusunda belirttikleri tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Bu şartlar hakları saklı tutulmuş olan içerikler için geçerli değildir. Bu içerikler sahiplerinin muvafakati olmadan hiçbir suretle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, başka bir yerde kullanılamaz. Kullanıcılar bu sözleşmeyi onayladıkları takdirde, sitede paylaştıkları içerik, mesaj, soru ve cevapların ırkçı, cinsiyetçi, aşağılayıcı Türkiye Cumhuriyeti ve diğer devletlere ait kanunlara aykırı, uluslararası sözleşmeleri ihlal edecek türde ve yanıltıcı olmadığını beyan ve taahhüt eder. Bu sözleşmeyi kabul ederek, LAPSAN UG’ yi tarafınızdan gönderilen uygunsuz veya yasal olmayan verilerin silinmesi konusunda yetkili kılarsınız. Site içinde paylaşılan uygunsuz içerikten LAPSAN UG sorumlu olmadığı gibi, bu ve benzeri durumlarda içerikleri silme ve gerekirse içerik sahibinin hesabını dondurma veya silme yoluna gidilebilir. ÜÇÜNCÜ SİTELERE BAĞLANTI VERİLMESİ Alışveriş portalımızda, LAPSAN UG tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret etmeniz durumunda, o esnada ziyaret ettiğiniz sitenin güvenlik politikaları ve kullanım koşulları dahilinde gezinirsiniz. Söz konusu web sitelerinin, politika ve uygulamalarından LAPSAN UG sorumlu değildir. ŞİFRENİN GÜVENLİĞİ VE SORUMLULUK LAPSAN UG internet portalına giriş yapabilmeniz için kayıt sırasında size özel oluşturulacak şifrenin sorumluluğu size aittir. Şifrenin yalnızca sizin tarafınızdan bilinmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekmektedir, şifrenin 3. kişilerin eline geçmesi durumunda LAPSAN UG sorumluluk kabul etmez. SÖZLEŞMEDE VE SİSTEM ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK LAPSAN UG, sitede sunduğu bütün ürün ve hizmetleri, site kullanımı ücretlendirmesini, bilgileri, görsel unsurları, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar. LAPSAN UG, işbu sözleşme üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda sitede yayınlanmakla yürürlüğe girer. Sözleşmenin güncel halini takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır. LAPSAN UG üye kaydı sırasında tek taraflı inisiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişi veya firmaların üye olarak kabul edilmemesine ve gerekli gördüğünde üyelikten çıkarılmasına dair tek taraflı karar verme hakkını saklı tutmaktadır. Yöneticiler tarafından uygun görülmeyen kullanıcıların hesapları haber verilmeksizin kapatılabilir veya üyelikleri askıya alınabilir. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI LAPSAN UG’ nin isim hakları, içeriği, şablonları, tasarımı ve site içindeki tüm doküman, program ve sprintlere ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiçbir doküman sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya herhangi bir yayın aracıyla yayımlanamaz ve kullanılamaz. İZİNLİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ LAPSAN UG, yasalar çerçevesindeki haklarını kullanarak kullanıcılar ile e-posta, SMS veya telefon yolu ile iletişim kurabilir, izinli bülten gönderebilir, pazarlama yapabilir, üçüncü kişiler adına gönderim yapabilir, bu iletişim faaliyetlerinden istatistik amacıyla veri toplayabilir. Kullanıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, bu yollar ile kendisi ile iletişime geçilmesine ve ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş sayılır. Kullanıcılar, dilerse izin verdiği verilerin paylaşımını durdurabilir ve ticari elektronik ileti almaya son verebilirler. GARANTİ ETMEME LAPSAN UG, servisleri olduğu gibi sunar ve her koşulda sorunsuz çalışacağını taahhüt etmez, servislerde oluşabilecek hataların sorumluluğu LAPSAN UG’ ye ait değildir. Sistem üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, askıya alma/sona erme veya sadece sistemin kullanımı sebebiyle oluşabilecek veri kayıplarından LAPSAN UG sorumlu değildir. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ Bu sözleşmede bahsi geçen esaslarla ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda başvurulacak olan yetkili mahkeme ANKARA Mahkemeleri ve icra daireleridir.